• CTMIT
  • Kino KDK
  • Rose
  • Youtube
  • Facebook

WYSTAWY

Otwarcie wystawy 5 Pracowni Rysunku z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Galeria dostępna po kliknięciu w zdjęcie. 


5 Pracowni Rysunku z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) godz. 18:00 w Galerii Okno na Sztukę w Kutnowskim Domu Kultury.

W wystawie udział biorą:

Dorota Balewicz, Paulina Folta, Szymon Grabowski, Martyna Hadyńska, Kajetan Karczewski, Agata Konarska, Maria Laskowska, Katarzyna Łagoda, Veronika Moshnikova, Olga Mularczyk, Joanna Pietrowicz, Patrycja Plich, Aneta Potaś, Anna Rybak, Kaja Jagoda Szałankiewicz, Adrian Szwarc

Rysunek w poznańskiej uczelni od wielu lat zajmuje miejsce szczególne. Jego uniwersalność, równorzędna rola w stosunku do innych dyscyplin sztuki, przenikanie z innymi formami artykulacji i wyjątkowe znaczenie rysunku w procesie edukacji stanowią o jego sile na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kształcenie rysunku na UAP oparte jest na autorskich i w pełni autonomicznych programach nauczania. Z dziewiętnastu pracowni rysunku działających na UAP, szesnaście wchodzi w skład Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku, dwie pracownie należą do struktury Wydziału Edukacji Artystycznej i jedna do Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Pracowniami rysunku kierują aktywni artyści-pedagodzy (profesorowie i młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni), uprawiający różne dyscypliny sztuki, co pozwala nieustannie na nowo definiować język rysunku i poszerzać jego zakres o nowe obszary. Studenci wszystkich ośmiu wydziałów UAP dokonują zapisów do pracowni rysunku, co roku zachowują swobodę wyboru pracowni na studiach licencjackich i zmiany pracowni co semestr na studiach magisterskich. Taki system zapisów, bez przyporządkowań wydziałowych, stwarza możliwość spotkań w jednej przestrzeni pracownianej studentów malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury, scenografii, edukacji, animacji i multimediów. Swoboda wyboru pracowni rysunku na obu poziomach kształcenia pozwala studentom wybrać właściwy profil programu adekwatny do własnych zainteresowań oraz realizacji własnych zamierzeń artystycznych. Pracownie rysunku są nierzadko dla wielu studentów głównym polem działań artystycznych, są również dobrym miejscem do rozpoznania własnej wrażliwości oraz miejscem kształtowania własnego języka artykulacji. Co najistotniejsze, są miejscem spotkań, wspólnych działań i konfrontowania odmiennych postaw artystycznych. Dlatego tak ważną rolę w procesie edukacji odgrywają samodzielne przestrzenie pracowni rysunkowych, gdzie możliwe są eksperymenty, działania rozłożone w czasie, jest czas na refleksję nad powstającymi obrazami i działania powiązane z innymi dyscyplinami i obszarami sztuki.

 

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski, prof. zw. UAP

kierownik Katedry Rysunku

 

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wernisaż wystawy "Projekcje włoskie"– malarstwo

Marek Haładuda, Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska, Agata Nowak

6 października (piątek) godz. 18:00
 

Wystawa:

"Projekcje włoskie"– malarstwo

Marek Haładuda, Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska, Agata Nowak

 

>> Zdjęcia z wernisażu <<

 

Wystawa Projekcje włoskie jest częścią projektu badawczego „Analiza kulturowego dziedzictwa miejsca na przykładzie Rzymu, w relacji do kultury Toskanii” zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uczestnikami projektu i wystawy są pedagodzy Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP: dr hab. Marek Haładuda prof. ndzw. UAP (kierownik projektu), dr Tomasz Kalitko ad., dr Joanna Marcinkowska ad., mgr Agata Nowak asyst.

 

Inspiracją do podjęcia przedsięwzięcia był dla mnie niedawny pobyt w muzeum L’Annonciade w St. Tropez. Okno w muzeum (gdzie zgromadzono obrazy artystów zafascynowanych Południem) „wypełnione” przedstawieniem motywu śródziemnomorskiego portu, nasycone jasnymi, iskrzącymi się punkcikami światła zdawało się być kolejnym „obrazem” wiszącym obok innych dzieł. W oknie tym dostrzegłem nie tyko zdublowanie tematu. Było przywołaniem ich fascynacji światłem i kolorem Południa. Od tamtej pory ten szczególny widok przez „okno – obraz” wyraziście przypomina mi o wyobrażeniach malarskich marzeń i usilnych dążeń, aby wykreować dzieło, które być może jest niemożliwe do namalowania…

 

Ich malarstwo i oni sami przekształcili się w mojej wyobraźni w swego rodzaju emanację tych miejsc − stali się swoistą „trójjednią”: miejsca, artysty i obrazu.

 

Wspomnienie z francuskiego wybrzeża przybrało nowy kształt. Kultura Toskanii i Rzymu, zdumiewająca w swojej intensywnej strukturze, wywołała impuls formułujący program naszej wystawy.  Miejsca i dzieła sztuki, nierozerwalnie ze sobą połączone, oznaczone barwą i światłem Południa próbowaliśmy określić poprzez obserwację i analizę złożonych zjawisk artystycznych (formalnych, semantycznych) będących śladem kulturowego dziedzictwa. „Wczucie się” w unikatowe zdarzenia artystyczne Toskanii i Lacjum, istniejące „poza czasem”, uzmysłowiło ich charakter. Przypominając sobie słowa Bonnarda: Niczego nie wymyślam. Oglądam. ( franc. Je n’invente rien. Je regarde)1 próbowaliśmy „wtopić się” w toskańskie
i rzymskie motywy. Nasze malarskie realizacje stały się pragnieniem „wyciągnięcia” (łac. proiectio) włoskiego obrazu genius loci. Proces poznawania kulturowego dziedzictwa włoskich regionów stanowił źródło naszych emocji, wrażeń i refleksji.  Rzym, Florencja, Arezzo, Lucca, Piza, Siena, Prato, San Gimignano, Cortona, utworzyły w naszej pamięci malarski zapis wyobrażeń o fenomenie miejsca zdefiniowanego przez sztukę i naturę.

 

Marek Haładuda

 

1 Antoine Terrasse, Bonnard. La couleur agit, Découvertes Gallimard, 1999, str. 111

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy do Galerii Okno na Sztukę na uroczyste otwarcie wystawy Magdaleny Hanysz - Stefańskiej pn. Kolory w linorycie.

Życiorys artystyczny:

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP) na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1994 roku, w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego, który również był promotorem pracy dyplomowej, aneks do dyplomu z grafiki warsztatowej w pracowni  profesora Czesława Tumielewicza.

Obecnie pracuje na macierzystej Uczelni, pełniąc funkcję kierownika Pracowni Podstaw Grafiki Artystycznej równocześnie jest również  kierownikiem Katedry Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku.

 

Nasze sekcje

Plastyka
Taniec
Teatr
Dobre nastroje
Tajemniczy ogród

Partnerzy

RPO
Urząd Miasta Kutno
Kalejdoskop Kulturalny Reymont
Region Kultury
wfos
Fresenius Kabi
Aquapark Kutno
Gazeta Lokalna
Kutnowskie Centrum Informacyjne
marcredo
TV Kutno
Powiatowe Życie Kutna
Ad arte
logo _ldk
projekty kulturalne
kalejdoskop kulturalny
street_art
lokomotywa

Kutnowski Dom Kultury

2016 © AI